คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การขับเคลื่อนงาน Cluster ผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2567 (ver.4-2567).pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. House Model กลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Slide สรุปแผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. ผลการดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. House Model Cluster ผู้สูงอายุ ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Slide สรุปแผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. ผลการดำเนินงาน Cs ผู้สูงอายุ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. HOUSE MODEL CS ผู้สูงอายุ ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Slide สรุปแผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.69 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. ผลการดำเนินงาน Cluster ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการดำเนินงาน Cluster ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 277 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. นำเสนอกรอบการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯและแผนปฏิบัติการ Cluster ปี 2564-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. แผนปฏิบัติการ Cluster ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. House Model ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. House model ผู้สูงอายุ ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Slide สรุปแผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. ผลการดำเนินงานถอดบทเรียนการดำเนินงานผู้สูงอายุ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1. กลไกการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. House Model กลุ่มผู้สูงอายุ ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. Slide สรุปแผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ กรมอนามัย ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย