คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบประมาณ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการรับโอนงบประมาณจากกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการโอนงบประมาณคืนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการโอนงบประมาณคืนของสำนักทันตสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการโอนงบประมาณให้สถาบันสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งโอนงบประมาณโครงการมุ่งเน้นฯ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 4.93 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งแนวทางวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอแจ้งการโอนเงินยืมงบประมาณให้สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งการอนุมัติแผนเงินบำรุงของกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมอนามัย และการบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย