คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบประมาณ ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กรมอนามัย และการบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย