คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.84 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.89 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 64.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย