คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานข้อมูลเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age -Friendly Communities/Cities)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับ.pdf
ขนาดไฟล์ 23.99 MB
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (AFC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 8.95 MB
ดาวน์โหลด 248 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย