คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบประมาณ ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมิถนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563.jpg
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย