คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าห้องประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมารถยนต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึก บ.จีดีโปรดักชั่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อความรอบรู้พระสงฆ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตชุดทำความรู้ new normal.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้อง หจก.อินฟอร์แมนท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรม 3C.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างดูแลเครื่องปรับอากาศ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมคอม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Blue book.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย