คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารงานพัสดุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง(e-bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การควบคุมครุภัณฑ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 688 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (06/10/2563)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ (07/02/2563)
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Workflow การจัดซื้อจัดจ้าง (07/02/2563)
ขนาดไฟล์ 2.72 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย