คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานงบประมาณ ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเดือนกันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนสิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการสอส. ครั้งที่ 8.2566 และขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลางกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอยืมงบประมาณ งบกลางกรมอนามัย (อธิบดีกรมอนามัย).pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งจัดสรรงปม.ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.94 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย