คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้านและชุมชน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.สรุปประชุมวิชาการครั้งที่ 3.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.ประชุมผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประชุมผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.ประชุมผู้เชี่ยวชาญจัดทำเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับดูแลการประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย