คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
จัดสรรงบกลางโควิด 6 กย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัย หนังสือขอสนับสนุนงบกลาง 80 ล้าน ส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 11.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.40 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส.ครั้งที่ 10.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 9.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.59 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 8.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 5.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 7.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 6.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.54 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส.ครั้งที่ 5.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.95 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 4.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ รณรงค์ ผู้สูงอายุไทย ปลอดภัยจาก COVID-.pdf
ขนาดไฟล์ 7.58 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการของขวัญปีใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. และของบกลางกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 3.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับชื่อกิจกรรมที่ 2 โครง LTC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 2.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณโครงการของสอส. ครั้งที่ 1.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 70.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย