คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประจำปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
อนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายของขวัญผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.32 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.77 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 11.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.91 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 10.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.85 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 9.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 8.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ของบกลางกรมอนามัย และขออนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส ครั้งที่ 8.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 7.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.60 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินแผนสังคมสูงวัย ผ.1 จากกรมอนามัยให้ สอส.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 6.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 5.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 4.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 3.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 2.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.28 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 1.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 13.77 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย