คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตชว.3.15 Wellness plan

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(5 เดือนแรก ปีงบ 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด(5 เดือนแรก ปีงบ 67).pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
KPI Template 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
3.15 ผลการดำเนินงานเดือน มี.ค. ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี(Wellness Plan).pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ผลการดำเนินงานเดือน ก.พ. โครงส่งเสริมฯ_5-03-67-ลงระบบ DOC.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ผลการดำเนินงานเดือน ม.ค. 67
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.15 ผลการดำเนินงานเดือน ธ.ค. ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.32 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ผลการดำเนินงานเดือน พ.ย. ตัวชี้วัดที่ 3.15 ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness plan)
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย