คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว Long Term Care

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักเกณฑ์แนวทางการคัดเลือกและประเมินผลงานดีเด่น ด้าน Long Term Care

คู่มือการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1.คู่มือสนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.คู่มือระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (2559).pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.คู่มือสนุบสนุนการบริหารจัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (2559).pdf
ขนาดไฟล์ 6.34 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.แนวทางปฏิบัติ เรื่องการรับเงิน การเก็บรักษาเงินฯ (2561).pdf
ขนาดไฟล์ 5.87 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1โครงสร้างหลักสูตร Care Manager 70 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2โครงสร้างหลักสูตร CG 70 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4โครงสร้างหลักสูตร Care Community 50 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5โครงสร้างหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager 18 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6โครงสร้างหลักสูตรฟื้นฟู Caregiver 18 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2567
ขนาดไฟล์ 25.33 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1คู่มือแนวทางการฝึกอบรม Care Manager 70 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 51.79 MB
ดาวน์โหลด 407 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3คู่มือแนวทางการอบรมฟื้นฟู Care Manager 18 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 49.81 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4คู่มือแนวทางการอบรมฟื้นฟู Caregiver 18 ชั่วโมง.pdf
ขนาดไฟล์ 15.20 MB
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน LTC ปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย