คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตชว.3.19 ชุมชนที่เป็นมิตร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด 3.19 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3.แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

4.รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ความก้าวหน้าตัวชี้วัด 3.19 ประจำเดือนมีนาคม 2567@2.4.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 และ 5 ของตัวชี้วัดที่ 3.19 จำนวนพื้นที่ดำเนินการชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการ ตชว.3.19 จำนวนพื้นที่ดำเนินการชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการยกระดับ Age Friendly Communities.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนมกราคม 2567 @5.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.19 รายงานความก้าวหน้า ประจำเดือนธันวาคม 2566 @21.12.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย