คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 12.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.16 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 11.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.49 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 10.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 9.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.37 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับแผนปฏิบัติการสอส. ครั้งที่ 8.2566 และขอสนับสนุนงบประมาณ งบกลางกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 5.24 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 7.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณสอส. ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งจัดสรรงปม.ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 6.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 5.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.50 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 4.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 3.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 2.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.40 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับชื่อกิจกรรมโครงการของสอส. ครั้งที่ 1.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณสอส. ครั้งที่ 1.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.01 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 24.06 MB
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.22 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย