คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. สรุปผลการวิเคราะห์แนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานวิเคราห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักอนามัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ปีงบ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564.PDF
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. เป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ปรับแผนปฏิบัติการและของบกลางกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.75 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. จัดสรรงบประมาณหน่วยงานเพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมสัมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 17.93 MB
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอย.pdf
ขนาดไฟล์ 9.27 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.แจ้งปัญหาในการแสดงผลข้อมูลในรายการข้อมู.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย