คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางชะลอชรา ชีวายืนยาว ปี 2566

 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการใช้งานแผนส่งเสริมสุขภาพดีในผู้สูงอายุไปใช้ในระดับพื้นที่ (ครู ก)  คลิก

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการศักยภาพภาคีเครือข่ายชุมชนต้นแบบเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age - Friendly Communities) และการบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ คลิก

 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age - Friendly Communities) คลิก