คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปรับกิจกรรมและงบประมาณ สอส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปรับกิจกรรมและงบประมาณ สอส. ครั้งที่ 4.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณ สอส. ครั้งที่ 3.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณ สอส. ครั้งที่ 2.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.39 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับกิจกรรมและงบประมาณ สอส. ครั้งที่ 1.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.97 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการสำนักอนามัยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.06 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน และการบริหารงบประมาณ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รวมอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย