คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ตชว. 2.2 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเดือนกรกฏาคม 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.2.2 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.2.2 ผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.2.2 ผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.2.2 ประชุมขับเคลื่อน HWP ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.44 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 รายงานการประชุมขับเคลื่อน HWP ครั้งที่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว 2.2 กิจกรรมที่ 1 รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมากำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 2936 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว 2.2 กิจกรรมที่ 2 ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงาน HWP (26-11-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน HWP (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ) ครั้งที่ 1 (18 -11- 63).pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 กิจกรรมที่ 4 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน HWP ครั้งที่ 1 (25-11-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 กิจกรรมที่ 5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงาน HWP (29-10-63).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 297 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย