คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.23 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานตัวชี้วัด CP เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด CP เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด CP เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 739 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด CP ประจำเดือนเมษายน.pdf
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด CP ประจำเดือนมีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 615 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด CP ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.หลักสูตรอบรม Care Manager (เดิม).pdf
ขนาดไฟล์ 14.34 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงาน LTC เดือนมกราคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย