คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.21 ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ด้วย Application H4U ปีงบประมาณ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 405 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เดือนกรกฏาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 360 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้ง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุไทย ยุค ๔.pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 v.pdf
ขนาดไฟล์ 7.46 MB
ดาวน์โหลด 363 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจัดการแบบสอบถาม โดย ศูนย์เทคฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพ ประจำเดือนม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดพฤติกรรมสุขภ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงป.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมพฤติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อ 1.3 ระบบรายงานและข้อมูลสถานการณ์พฤติกรร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.สถาณการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่ของสูงอายุ@21.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 551 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย