คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดที่ 1.25 จำนวนผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุประเภทและระดับต่าง ๆ ที่ผลิตเพิ่มใหม่

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1.25 จำนวนผู้บริบาลดูแลผู้สูงอายุประเภทและระดับต่างๆ ที่ผลิตเพิ่มใหม่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด 1075 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัครบริบาล+ประจำเดือน มีนาคม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประจำเดือนมีนาคม อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัคร ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประจำเดือน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัดอาสาสมัคร ประจำเดือนตุลาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 1843 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย