คุณกำลังมองหาอะไร?

ารสารออนไลน์

กรมอนามัย ส่งมอบความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสมในวิถีชีวิตสู่การสุขภาพดี

12.01.2565
1372
0
แชร์
ชมรมผู้สูงอายุ
คู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ ได้จัดทำคู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ เสริมสร้างและส่งเสริมให้ประชากรไทยสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาวะของตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการจัดทำ “แผนการส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีวายืนยาว (Wellness Plan)”

ดาวน์โหลดวารสาร

คู่มือขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุด้านสุขภาพ ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย

วารสารที่เกี่ยวข้อง