คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตชว.2.2 LO

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1.รายงานการวิเคราะห์เพื่อค้นหา GAP ของการพัฒนาความรู้และผลลัพธ์ทางวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) 1.รายงานการวิเคราะห์เพื่อค้นหา GAP ของการพัฒนาความรู้และผลลัพธ์ทางวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) 2. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 KM _ LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.แผนการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(รอบ 5 เดือนหลัง) 6.แผนการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปรายงานการประชุมการติดตามประเมินผลโครงการบริการระบบการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ระยะยาว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. Jounal Club ครั้งที่ 1 -งานวิจัยคุณทรงพล คำนึงเกียรติวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. เล่มบทคัดย่อผลงานวิจัยและนวัตกรรมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ปี 2567 .pdf
ขนาดไฟล์ 32.19 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ กพว. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. คำสั่งสำนักอนามัยผู้สูงอายุ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) 4.มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 KM _ LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 KM _ LO.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
(รอบ 5 เดือนหลัง) 5. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4.รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ธ.ค.-รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ-.pdf
ขนาดไฟล์ 18.74 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ย.-สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 5.32 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ต.ค.-สรุปรายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 11.84 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ก.พ.-รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ-.pdf
ขนาดไฟล์ 5.64 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ม.ค.-รายงานการประชุมสำนักอนามัยผู้สูงอายุ-.pdf
ขนาดไฟล์ 13.56 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 รอบ 5 เดือนแรก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารรายงานตัวชี้วัดที่ 2.2 KM_LO สรุปผลงานรอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย