ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การดูแลระยะยาว Long Term Care

การดูแลระยะยาว Long Term Care
แบบรายงานข้อมูล ปี62 (4 มี.ค. 2562)
แบบฟอร์มกรอกรายชื่อเข้ารับโลห์จำนวน 6 ผลงาน (23 มี.ค. 2561)
Care Plan เพื่อใช้เสนอคณะอนุกรรมการ LTC (1 ก.พ. 2561)
แนวทางการขึ้นทะเบียน Care manager และ Caregiver (1 ก.พ. 2561)
Care Plan เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ Cae manager (1 ก.พ. 2561)
หนังสือแบบฟอร์มรายงานข้อมูลโครงการ LTC ถึง สสจ.ทุกแห่ง (20 ม.ค. 2560)
หนังสือชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ LTC (20 ม.ค. 2560)
ประกาศแนวทางการบริหารจัดการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) (18 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มบันทึกจำนวน ผสอ. ที่มีภาวะพึ่งพิง (18 ต.ค. 2559)
แบบแสดงความจำนง อปท. (18 ต.ค. 2559)
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ LTC (18 ต.ค. 2559)
ข้อตกลงการดำเนินงาน LTC 59 ระหว่าง สปสช. กับ สธ. (18 ต.ค. 2559)
บันทึกข้อตกลง 4 หน่วยงาน (18 ต.ค. 2559)
ไฟล์ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในตำบล Long Term Care (14 พ.ค. 2559)

หน้า : [1]
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข